Simone De Vito

Projektmitarbeiter

Rocio Gomez

Projektleiterin

Regula Reist

Projektleiterin

Pia Müller

Projektleiterin

Mateusz Zacharczuk

Projektmitarbeiter

Marko Boskovic

Projektmitarbeiter

Mario Boskovic

Projektmitarbeiter

Marieta Zilakou

Projektmitarbeiterin

Manuel Cirelli

Projektleiter